Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120EBR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120EBR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120EBR)- Công suất: 10.7 HP; 7.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520EBR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520EBR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520EBR)- Công suất: 7.7 HP; 5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IEXR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3025IEXR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IEXR)- Công suất: 19.3 HP; 14.2 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 22 lít (XLT2230IEXR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2230IEXR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 22 lít (XLT2230IEXR)- Công suất: 16.6 HP; 12.2 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 22 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 18 lít (XLT1830IEXR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT1830IEXR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 18 lít (XLT1830IEXR)- Công suất: 13.7 HP; 10.1 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 15 lít (XLT1530IEXR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT1530IEXR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 15 lít (XLT1530IEXR)- Công suất: 11.5 HP; 8.5 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 110 bar 170 lít (GXT1711SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1711SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 110 bar 170 lít (GXT1711SHTR)- Công suất: 47.5 HP; 35 KW- Áp lực: 110 bar; 1.595 psi- Lưu lượng: 170 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 130 bar 150 lít (GXT1513SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1513SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 130 bar 150 lít (GXT1513SHTR)- Công suất: 50.6 HP; 37.2 KW- Áp lực: 130 bar; 1.885 psi- Lưu lượng: 150 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (GXT1215SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1215SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (GXT1215SHTR)- Công suất: 46.5 HP; 34.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 120 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (GXT1015SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1015SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (GXT1015SHTR)- Công suất: 38 HP; 28 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 100 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (MXT1015HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT1015HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (MXT1015HTR)- Công suất: 37.7 HP; 27.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 100 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 85 lít (MXT8515HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT8515HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 85 lít (MXT8515HTR)- Công suất: 32.3 HP; 23.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 85 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (MXT7015HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT7015HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (MXT7015HTR)- Công suất: 26.9 HP; 19.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 70 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 70 lít (XXT7012HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT7012HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 70 lít (XXT7012HTIR)- Công suất: 21.7 HP; 16 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 70 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 42 lít (XLT4217HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4217HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 42 lít (XLT4217HTIR)- Công suất: 18.5 HP; 13.6 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 42 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 55 lít (XXT5515HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT5515HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 55 lít (XXT5515HTIR)- Công suất: 21.5 HP; 15.9 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 55 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 33 lít (XLT3320HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3320HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 33 lít (XLT3320HTIR)- Công suất: 16.9 HP; 12.5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 33 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (XLT3020HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3020HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (XLT3020HTIR)- Công suất: 15.3 HP; 11.3 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 27 lít (XLT2720HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2720HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 27 lít (XLT2720HTIR)- Công suất: 13.7 HP; 10.1 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 27 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 25 lít (XLT2520HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2520HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 25 lít (XLT2520HTIR)- Công suất: 13.1 HP; 9.6 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top