Áp lực đến 300 bar

(29 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 210 bar 14.4 lít (TMP1421G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-TMP1421G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 210 bar 14.4 lít (TMP1421G1R)- Công suất: 7.3 HP;  5.4 KW- Áp lực: 210 bar; 3.045 psi- Lưu lượng: 14.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 5.5...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 11.5 lít (NPM1125GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1125GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 11.5 lít (NPM1125GR)- Công suất: 7.2 HP;  5.3 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 11.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 12 lít (NPM1225R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1225R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 12 lít (NPM1225R)- Công suất: 7.7 HP;  5.6 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 13.5 lít (NPM1325GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1325GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 13.5 lít (NPM1325GR)- Công suất: 8.5 HP;  6.2 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 13.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 14.5 lít (NPM1425GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1425GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 14.5 lít (NPM1425GR)- Công suất: 9.3 HP;  6.8 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 14.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1525R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525R)- Công suất: 9.6 HP;  7 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1525RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525RN)- Công suất: 9.6 HP;  7 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NLT1725IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT1725IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NLT1725IR)- Công suất: 11 HP;  8.1 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 17 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NPM1725GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1725GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NPM1725GR)- Công suất: 10.7 HP;  7.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 17 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1825R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825R)- Công suất: 11.5 HP;  8.5 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1825RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825RN)- Công suất: 11.5 HP;  8.5 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 21 lít (NLT2125IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT2125IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 21 lít (NLT2125IR)- Công suất: 13.5 HP;  9.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT2525IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525IR)- Công suất: 16.1 HP;  11.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525ISR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT2525ISR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525ISR)- Công suất: 16 HP;  11.8 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IEXR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3025IEXR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IEXR)- Công suất: 19.3 HP; 14.2 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3025IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IR)- Công suất: 19.3 HP;  14.2 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 33 lít (XLT3325IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3325IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 33 lít (XLT3325IR)- Công suất: 21.4 HP;  15.7 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 33 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 58 lít (MPX5825R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MPX5825R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 58 lít (MPX5825R)- Công suất: 36.5 HP;  26.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 58 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 280 bar 60 lít (HFR60FR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HFR60FR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 280 bar 60 lít (HFR60FR)- Công suất: 43 HP;  31.6 KW- Áp lực: 280 bar; 4.100 psi- Lưu lượng: 60 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 40°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 280 bar 60 lít (HFR60SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HFR60SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 280 bar 60 lít (HFR60SR)- Công suất: 43 HP;  31.6 KW- Áp lực: 280 bar; 4.100 psi- Lưu lượng: 60 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 40°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top