Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHDP1020CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1020CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHDP1020CWR)- Công suất: 4.9 HP; 3.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8.5 lít (NHDP8520CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP8520CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8.5 lít (NHDP8520CWR)- Công suất: 4.3 HP; 3.2 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 56 lít (XLT5620ESIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT5620ESIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 56 lít (XLT5620ESIR)- Công suất: 29.3 HP; 21.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 56 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 40 lít (XLT4020ESIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4020ESIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 40 lít (XLT4020ESIR)- Công suất: 20.9 HP; 15.4 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 40 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (XLT3020ESIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3020ESIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (XLT3020ESIR)- Công suất: 15.6 HP; 11.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 25 lít (XLT2520ESIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2520ESIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 25 lít (XLT2520ESIR)- Công suất: 13.1 HP;  9.6 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120ESR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120ESR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120ESR)- Công suất: 10.7 HP;  7.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820ESR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1820ESR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820ESR)- Công suất: 9.2 HP;  6.8 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520ESR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520ESR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520ESR)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220ESR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220ESR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220ESR)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 9.5 lít (FOG2514NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG2514NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 9.5 lít (FOG2514NER)- Công suất: 2.4 HP;  1.8 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 9.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 7.1 lít (FOG1914NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG1914NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 7.1 lít (FOG1914NER)- Công suất: 1.8 HP;  1.3 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 7.1 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4.6 lít (FOG1214NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG1214NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4.6 lít (FOG1214NER)- Công suất: 1.2 HP;  0.9 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 4.6 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2.3 lít (FOG0614NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0614NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2.3 lít (FOG0614NER)- Công suất: 0.6 HP;  0.4 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 2.3 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 8 lít (FOG0810CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0810CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 8 lít (FOG0810CR)- Công suất: 2 HP;  1.5 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 8 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 6 lít (FOG0610CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0610CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 6 lít (FOG0610CR)- Công suất: 1.5 HP;  1.1 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 6 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4 lít (FOG0410CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0410CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4 lít (FOG0410CR)- Công suất: 1 HP;  0.8 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2 lít (FOG0210CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0210CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2 lít (FOG0210CR)- Công suất: 0.5 HP;  0.4 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 2 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 1 lít (FOG0110CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0110CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 1 lít (FOG0110CR)- Công suất: 0.3 HP;  0.2 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 1 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520HYR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1520HYR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520HYR)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top