Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 22 lít (XLT2220HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2220HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 22 lít (XLT2220HTIR)- Công suất: 11.6 HP; 8.5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 22 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (XLT1820HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT1820HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (XLT1820HTIR)- Công suất: 9.4 HP; 6.9 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (XLT1520HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT1520HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (XLT1520HTIR)- Công suất: 7.9 HP; 5.8 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 21 lít (NMT2120HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 21 lít (NMT2120HTR)- Công suất: 8.1 HP; 5.9 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 18 lít (NMT1820HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1820HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 18 lít (NMT1820HTR)- Công suất: 6.9 HP; 5.1 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520HTR)- Công suất: 5.8 HP; 4.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220HTR)- Công suất: 4.8 HP; 3.5 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520SHTR)- Công suất: 5.8 HP; 4.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220SHTR)- Công suất: 4.8 HP; 3.5 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120CWR)- Công suất: 10.7 HP; 7.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1820CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820CWR)- Công suất: 9.2 HP; 6.8 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520CWR)- Công suất: 7.7 HP; 5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220CWR)- Công suất: 6.4 HP; 4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520SCWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520SCWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520SCWR)- Công suất: 7.7 HP; 5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SCWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SCWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SCWR)- Công suất: 6.4 HP; 4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHDP1520CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1520CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHDP1520CWR)- Công suất: 7.7 HP; 5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHDP1420CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1420CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHDP1420CWR)- Công suất: 7.2 HP; 5.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHDP1320CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1320CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHDP1320CWR)- Công suất: 6.7 HP; 4.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHDP1220CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1220CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHDP1220CWR)- Công suất: 6.1 HP; 4.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHDP1120CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1120CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHDP1120CWR)- Công suất: 5.7 HP; 4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top