Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120R)- Công suất: 5.7 HP;  4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHD1020R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1020R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHD1020R)- Công suất: 4.9 HP;  3.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8.5 lít (NHD8520R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8520R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8.5 lít (NHD8520R)- Công suất: 4.3 HP;  3.2 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1515R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515R)- Công suất: 5.8 HP;  4.3 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 14 lít (NHD1415R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1415R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 14 lít (NHD1415R)- Công suất: 5.4 HP;  4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 13 lít (NHD1315R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1315R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 13 lít (NHD1315R)- Công suất: 5 HP;  3.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12 lít (NHD1215R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1215R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12 lít (NHD1215R)- Công suất: 4.6 HP;  3.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 11 lít (NHD1115R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1115R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 11 lít (NHD1115R)- Công suất: 4.3 HP;  3.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 10 lít (NHD1015R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1015R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 10 lít (NHD1015R)- Công suất: 3.7 HP;  2.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 8.5 lít (NHD8515R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8515R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 8.5 lít (NHD8515R)- Công suất: 3.2 HP;  2.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 12 lít (NHD1212R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1212R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 12 lít (NHD1212R)- Công suất: 3.6 HP;  2.7 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11 lít (NHD1112R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1112R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11 lít (NHD1112R)- Công suất: 3.4 HP;  2.5 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 10 lít (NHD1012R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1012R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 10 lít (NHD1012R)- Công suất: 3 HP;  2.2 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 8.5 lít (NHD8512R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8512R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 8.5 lít (NHD8512R)- Công suất: 2.6 HP;  1.9 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 6 lít (NHD0612R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD0612R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 6 lít (NHD0612R)- Công suất: 1.9 HP;  1.4 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 6 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 4 lít (NHD0412R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD0412R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 4 lít (NHD0412R) - Công suất: 1.2 HP;  0.9 Kw- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top