500 bar Hawk

(17 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 11 lít (PX1135IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX1135IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 11 lít (PX1135IR)- Công suất: 10.1 HP;  7.4 KW- Áp lực: 350 bar; 5.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 15 lít (PX1535IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX1535IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 15 lít (PX1535IR)- Công suất: 13.7 HP;  10.1 KW- Áp lực: 350 bar; 5.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 17 lít (PX1735IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX1735IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 17 lít (PX1735IR)- Công suất: 15.2 HP;  11.2 KW- Áp lực: 350 bar; 5.000 psi- Lưu lượng: 17 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 21 lít (PX2135IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX2135IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 21 lít (PX2135IR)- Công suất: 19.5 HP;  14.4 KW- Áp lực: 350 bar; 5.000 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 38 lít (MPX3835R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MPX3835R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 38 lít (MPX3835R)- Công suất: 33.8 HP;  24.8 KW- Áp lực: 350 bar; 5.075 psi- Lưu lượng: 38 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 45 lít (MPX4535R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MPX4535R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 350 bar 45 lít (MPX4535R)- Công suất: 40.5 HP;  29.8 KW- Áp lực: 350 bar; 5.075 psi- Lưu lượng: 45 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 11 lít (PX1150IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX1150IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 11 lít (PX1150IR)- Công suất: 14 HP;  10.3 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 15 lít (PX1550IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX1550IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 15 lít (PX1550IR)- Công suất: 19 HP;  14 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 17 lít (PX1750IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX1750IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 17 lít (PX1750IR)- Công suất: 21.4 HP;  15.8 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 17 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 21 lít (PX2150IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-PX2150IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 21 lít (PX2150IR)- Công suất: 26.9 HP;  19.8 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 25 lít (HHP25SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HHP25SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 25 lít (HHP25SR)- Công suất: 32.6 HP;  24 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 51...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 25 lít (MPX2550R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MPX2550R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 25 lít (MPX2550R) - Công suất: 32.3 HP;  23.8 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 27 lít (HHP2750R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HHP2750R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 27 lít (HHP2750R)- Công suất: 35.5 HP;  26.1 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 27 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 51...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 30 lít (HHP30SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HHP30SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 30 lít (HHP30SR)- Công suất: 37 HP;  27.2 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 51...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 30 lít (MPX3050R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MPX3050R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 30 lít (MPX3050R)- Công suất: 38.7 HP;  28.5 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 36 lít (HHP3650R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HHP3650R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 36 lít (HHP3650R)- Công suất: 46.9 HP;  34.5 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 36 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 51...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 41 lít (HHP4150R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HHP4150R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 500 bar 41 lít (HHP4150R)- Công suất: 53.7 HP;  39.5 KW- Áp lực: 500 bar; 7.250 psi- Lưu lượng: 41 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top