Áp lực đến 200 bar

(145 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 1 lít (FOG0110CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0110CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 1 lít (FOG0110CR)- Công suất: 0.3 HP;  0.2 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 1 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2 lít (FOG0210CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0210CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2 lít (FOG0210CR)- Công suất: 0.5 HP;  0.4 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 2 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2.3 lít (FOG0614NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0614NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 2.3 lít (FOG0614NER)- Công suất: 0.6 HP;  0.4 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 2.3 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4 lít (FOG0410CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0410CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4 lít (FOG0410CR)- Công suất: 1 HP;  0.8 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4.6 lít (FOG1214NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG1214NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 4.6 lít (FOG1214NER)- Công suất: 1.2 HP;  0.9 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 4.6 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 6 lít (FOG0610CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0610CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 6 lít (FOG0610CR)- Công suất: 1.5 HP;  1.1 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 6 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 7.1 lít (FOG1914NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG1914NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 7.1 lít (FOG1914NER)- Công suất: 1.8 HP;  1.3 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 7.1 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 8 lít (FOG0810CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG0810CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 8 lít (FOG0810CR)- Công suất: 2 HP;  1.5 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 8 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 9.5 lít (FOG2514NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-FOG2514NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 100 bar 9.5 lít (FOG2514NER)- Công suất: 2.4 HP;  1.8 KW- Áp lực: 100 bar; 1.450 psi- Lưu lượng: 9.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 110 bar 170 lít (GXT1711SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1711SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 110 bar 170 lít (GXT1711SHTR)- Công suất: 47.5 HP; 35 KW- Áp lực: 110 bar; 1.595 psi- Lưu lượng: 170 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 10 lít (NHD1012CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1012CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 10 lít (NHD1012CR)- Công suất: 3 HP;  2.2 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 10 lít (NHD1012R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1012R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 10 lít (NHD1012R)- Công suất: 3 HP;  2.2 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11 lít (NHD1112CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1112CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11 lít (NHD1112CR)- Công suất: 3.4 HP;  2.5 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11 lít (NHD1112R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1112R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11 lít (NHD1112R)- Công suất: 3.4 HP;  2.5 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11.2 lít (TMP1112C)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-TMP1112C
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11.2 lít (TMP1112C)- Công suất: 3.5 HP;  2.5 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 11.2 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Cân nặng: 5.5 kg- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 12 lít (NHD1212CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1212CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 12 lít (NHD1212CR)- Công suất: 3.6 HP;  2.7 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 12 lít (NHD1212R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1212R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 12 lít (NHD1212R)- Công suất: 3.6 HP;  2.7 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 165 lít (GXT1712SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1712SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 165 lít (GXT1712SR)- Công suất: 50.7 HP;  37.3 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 165 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 4 lít (NHD0412R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD0412R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 4 lít (NHD0412R) - Công suất: 1.2 HP;  0.9 Kw- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 6 lít (NHD0612R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD0612R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 6 lít (NHD0612R)- Công suất: 1.9 HP;  1.4 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 6 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top