Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1825R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825R)- Công suất: 11.5 HP;  8.5 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1525R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525R)- Công suất: 9.6 HP;  7 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 12 lít (NPM1225R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1225R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 12 lít (NPM1225R)- Công suất: 7.7 HP;  5.6 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120RN)- Công suất: 10.7 HP;  7.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1820RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820RN)- Công suất: 9.2 HP;  6.8 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520RN)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220RN)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SRN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SRN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SRN)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 21 lít (NMT2120R)- Công suất: 10.7 HP;  7.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1820R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 18 lít (NMT1820R)- Công suất: 9.2 HP;  6.8 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520R)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220R)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NMT1520SR)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SR)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520FR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1520FR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520FR)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 2,800 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120FR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120FR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120FR)- Công suất: 5.7 HP;  4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 2,800 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1520R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520R)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHD1420R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHD1420R)- Công suất: 7.2 HP;  5.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320R)- Công suất: 6.7 HP;  4.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHD1220R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1220R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHD1220R)- Công suất: 6.1 HP;  4.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top