Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (XXT7015IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT7015IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (XXT7015IR)- Công suất: 27.1 HP;  20 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 70 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 55 lít (XXT5520IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT5520IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 55 lít (XXT5520IR)- Công suất: 28.8 HP;  21.2 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 55 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 42 lít (XXT4220IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT4220IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 42 lít (XXT4220IR)- Công suất: 21.9 HP;  16.1 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 42 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 50 lít (XLT5015IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT5015IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 50 lít (XLT5015IR)- Công suất: 18.8 HP;  13.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 50 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 43 lít (XLT4317IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4317IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 43 lít (XLT4317IR)- Công suất: 19.1 HP;  14.1 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 43 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 40 lít (XLT4017IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4017IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 40 lít (XLT4017IR)- Công suất: 17 HP;  12.5 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 40 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 33 lít (XLT3325IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3325IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 33 lít (XLT3325IR)- Công suất: 21.4 HP;  15.7 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 33 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3025IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 30 lít (XLT3025IR)- Công suất: 19.3 HP;  14.2 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 27 lít (XLT2730IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2730IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 27 lít (XLT2730IR)- Công suất: 20.5 HP;  15.1 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 27 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 22 lít (XLT2230IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT2230IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 22 lít (XLT2230IR)- Công suất: 16.6 HP;  12.2 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 22 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 18 lít (XLT1830IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT1830IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 18 lít (XLT1830IR)- Công suất: 13.7 HP;  10.1 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 15 lít (XLT1530IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT1530IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 300 bar 15 lít (XLT1530IR)- Công suất: 11.8 HP;  8.8 KW- Áp lực: 300 bar; 4.350 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (XLT3020ISR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3020ISR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (XLT3020ISR)- Công suất: 15.6 HP;  11.5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (NLT3020IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT3020IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 30 lít (NLT3020IR)- Công suất: 15.5 HP;  11.4 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 30 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT2525IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525IR)- Công suất: 16.1 HP;  11.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 21 lít (NLT2125IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT2125IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 21 lít (NLT2125IR)- Công suất: 13.5 HP;  9.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NLT1725IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT1725IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NLT1725IR)- Công suất: 11 HP;  8.1 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 17 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525ISR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NLT2525ISR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 25 lít (NLT2525ISR)- Công suất: 16 HP;  11.8 KW- Áp lực: 250 bar; 3.650 psi- Lưu lượng: 25 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1825RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 18 lít (NPM1825RN)- Công suất: 11.5 HP;  8.5 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1525RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 15 lít (NPM1525RN)- Công suất: 9.6 HP;  7 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top