Bơm cao áp

(196 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515HYR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1515HYR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515HYR)- Công suất: 5.8 HP;  4.3 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NPM1725GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1725GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 17 lít (NPM1725GR)- Công suất: 10.7 HP;  7.9 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 17 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 14.5 lít (NPM1425GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1425GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 14.5 lít (NPM1425GR)- Công suất: 9.3 HP;  6.8 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 14.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 13.5 lít (NPM1325GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1325GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 13.5 lít (NPM1325GR)- Công suất: 8.5 HP;  6.2 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 13.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 11.5 lít (NPM1125GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NPM1125GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 250 bar 11.5 lít (NPM1125GR)- Công suất: 7.2 HP;  5.3 KW- Áp lực: 250 bar; 3.625 psi- Lưu lượng: 11.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)- Công suất: 7.5 HP;  5.5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 14.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)- Công suất: 6.8 HP;  5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120G1R)- Công suất: 6 HP;  4.4 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 11.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)- Công suất: 7.5 HP;  5.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)- Công suất: 6.8 HP;  5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120GR)- Công suất: 6 HP;  4.4 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 9.5 lít (NHD9520GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD9520GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 9.5 lít (NHD9520GR)- Công suất: 5 HP;  3.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 9.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 210 bar 14.4 lít (TMP1421G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-TMP1421G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 210 bar 14.4 lít (TMP1421G1R)- Công suất: 7.3 HP;  5.4 KW- Áp lực: 210 bar; 3.045 psi- Lưu lượng: 14.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 5.5...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 12.1 lít (TMP1217GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-TMP1217GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 12.1 lít (TMP1217GR)- Công suất: 5.3 HP;  3.9 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 12.1 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Cân nặng: 5.5 kg- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11.2 lít (TMP1112C)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-TMP1112C
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 11.2 lít (TMP1112C)- Công suất: 3.5 HP;  2.5 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 11.2 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Cân nặng: 5.5 kg- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD3530FNER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD3530FNER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD3530FNER)- Công suất: 6.8 HP;  5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830FNER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD2830FNER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830FNER)- Công suất: 5.3 HP;  3.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8 lít (NHD2030FNER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD2030FNER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8 lít (NHD2030FNER)- Công suất: 3.5 HP;  2.6 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 8 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ: Italy
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD2830NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830NER)- Công suất: 5.5 HP;  4 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,725 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ: Italy
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8 lít (NHD2030NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD2030NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 8 lít (NHD2030NER)- Công suất: 3.9 HP;  2.8 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 8 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,725 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ: Italy

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top